Pesubetoon astmed ja roostevaba käsipuu

Tellija: Aarike Hooldekeskus