Tsingitud värav

Tellija: eraklient. Tsingitud ja värvitud värav aiale.